Nowy rok, stare należności – o czym należy pamiętać, by nie dostać oprocentowanych zaległości

Kwestie rozliczania dla wielu prywatnych właścicieli firm, a zwłaszcza rozpoczynających biznes na rynku wywołują ból już na sam wydźwięk słowa. Urząd Skarbowy nie odpuści i wcześniej czy później należy zestawić przed instytucją należyte pisma z odliczeniami czy deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorcy zmuszeni są płacić tak zwane zaliczki od podatku, pochodzące z własnej działalności.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Dla przypomnienia wspomniane progi podatkowe to 18 i 32 procent, drugi wskaźnik procentowy jest wiążący dla tych przedsiębiorstw, które generują wpływ ponad 85 528 złotych na rok. W rzeczywistości sytuacja nie przedstawia się dla niewielkich przedsiębiorstw kolorowo – fakty są takie, że biorąc pod uwagę wszystko co opisuje podatek liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że opłaca się on jedynie od progu 32 %.

W sprawie zaliczek, które prowadzący działalność gospodarczą muszą odprowadzać co miesiąc istnieją wyjątki. Młodsi inwestorzy i mali przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, w której będą odprowadzać podatek dochodowy kwartalnie. W przypadku comiesięcznych zaliczek odprowadzane są one do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli wybierzemy kwartalny sposób naliczania przedsiębiorca musi podjąć taką decyzję i zawiadomić urząd do każdego 20 lutego.Podobnie postępuje się w kolejnych latach, chyba, że naliczane odsetki zmienimy na opłacane co miesiąc. Polecamy również https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-rozliczyc-nabycie-samochodu-z-n1-po-1-kwietnia-2014-róre jawią się niczym zmora dla wielu przedsiębiorców to zapewne odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy którzy pracują na umowie o pracę odprowadzają składki społeczne i na OFE. Każde niedociągnięcia za zaległy rok podatkowy Urząd wychwytuje i nakłada procent w nowym roku podatkowym. Są one zmienne – ostatnie odnośnie składek społecznych wynosiły 8 %, przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Jeśli byliśmy na bakier z inwestycjami i nie płaciliśmy za usługi także oberwiemy oprocentowaniem po pieniądzach. Jego wysokość jest dotkliwsza – wskaźnik za tak zwane odsetki za zwłokę w spłacaniu wynosił 13 % na rok. Czytaj też

Dlatego też jasna uwaga i morał – mając stałą umowę lub pensję nie zahttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-etat-i-dzialalnosc-rozliczenie-kwoty-zmniejszajacej-podatekinwestowania w nowym roku podatkowym będą odbijać się czkawką.