Egzekucja długów na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy więc wiedza wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku posiadać rachunek .

Warto więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał parę najbardziej popularnych banków.

Nie zwlekaj, zobacz tekst na witrynie (https://firetms.com/pl/blog/jak-uzupelnic-karte-drogowa/), która także Cię zaintryguje. Przeczytasz tam m.in. wzmiankę o emocjonującej Cię tutaj kwestii.

Odpis zajęć egzekutor wręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, zrealizować egzekutorowi zajętą wierzytelność, a także wskazać potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wielkości roszczenia głównego razem z odsetkami oraz wszystkimi wydatkami powstałymi w biegu postępowania oraz egzekucji. O ile na rachunku bankowym znajduje się suma przekraczająca sumę zajęcia, bank spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie debetu bankowego, potencjalnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu.

Gdy dojdziesz do wniosku, że przydatne byłyby dodatkowe treści na prezentowany temat, to kliknij tutaj i przeczytaj również pozostałe wiadomości (http://merservice.pl/uslugi/outsourcing/).

Mało tego nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, podatki a także pozostałe podatki publiczne. Więcej na praktyce zdarza się, iż kwota uposażenia za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Bywają zatem wypadki, iż 100 % uposażenia dłużnika podlega egzekucji. W podobnym wypadku u chlebodawcy trasat może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować wniosek do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę na rachunku . Zobacz

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy dłużnikowi skarga na działania egzekutora.

W każdym wypadku korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W wypadku kiedy z trasatem nie możemy się dogadać, pozostaje odzyskiwanie długów na jakiej możemy nasze wierzytelności sprzedać.