Windykacja leasingobiorców.

Wolny rynek charakteryzuje się tym, że bogactwo lub chociaż stabilność finansowa nie jest nikomu dana raz na zawsze.Do skomplikowanej sytuacji, czy nawet bankructwa doprowadzić mogą nie tylko błędy zarządzania, ale choćby wydarzenia, na które przedsiębiorcy mają niewielki wpływ. Dlatego zawierając umowę leasingu, istotne jest by zdawać sobie sprawę jakie mogą być konsekwencje zaległości w płatnościach wobec leasingodawcy.Sprawy związane z zaległościami uregulowane są w OWUL (OWL), dołączonym do umowy leasingu. Tabela Opłat i Prowizji wymienia natomiast koszty, związane z windykacja leasingobiorców.

Za opóźnienia do jednego miesiąca nalicza się odsetki, które z reguły są wyższe od ustawowych. Spółki leasingowe, wysyłają też wezwania do zapłaty, za które pobiera się dodatkową opłatę.

Zainteresował Cię prezentowany artykuł? Jeśli tak, to przeczytaj dodatkowo szczegóły pod źródłem (https://mardrew.pl/mk,57,wiertarki-przelotowe-cnc.html). Poznasz wtedy jeszcze inne informacje wiążące się z taką tematyką.

W wezwaniu do zapłaty leasingodawca wyznacza też dodatkowy termin na spłatę zaległej raty leasingowej – najczęściej 2 tygodnie. W przypadku braku wpłaty zaległości w dodatkowym terminie, leasingodawca ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu.

Wypowiedzenie umowy leasingu następuje jeśli, pomimo wezwania do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, a leasingobiorca nie podejmie też żadnych rozmów z finansującym. Jeżeli nie powiodą się próby rozmowy z leasingodawcą, lub zadłużenie nie zostanie spłacone i/lub leasingodawca nie zgodzi się na wznowienia umowy, wówczas leasingobiorca zostanie wezwany do oddania przedmiotu leasingu.Aktywności tych, nie prowadzi już bezpośrednio spółka leasingowa, ale pełnomocnik (firma windykacyjna, kancelaria prawna) .

Usługa ta, podobnie jak wszystkie koszty egzekucji obciąża finalnie leasingobiorcę. Kontrahent obciążony jest też za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu nie zostanie przekazany leasingodawcy lub pełnomocnikowi, wtedy ten rozpocznie tzw. twardą windykację, próbując odzyskać przedmiot leasingu. Jeżeli odzyskanie przedmiotu leasingu okaże się niemożliwe, wtedy leasingodawca lub pełnomocnik wystąpi do sądu z pozwem o wydanie przedmiotu leasingu.Opłaty sądowe, a także ewentualne koszty komornika również obciążą ostatecznie dłużnika. Oprócz tego przedmiot leasingu jest prawnie własnością firmy leasingowej.

Ma ona prawo zatem złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przywłaszczenia mienia. Po zakończeniu czynności windykacyjnych nastąpi rozliczenie umowy. Jeżeli leasingobiorca nie rozliczy się z spółką leasingową, sprawa znajdzie się w sądzie wraz z wypełnionym wekslem (lub nastąpi odsprzedaż wierzytelności – zapytaj jak wystawić wierzytelnosć na sprzedaż w SAF-ie). Po uzyskaniu nakazu płatniczego do gry wchodzi komornik, wspierany przez firmę windykacyjną.

Firmy leasingowe dobrze wyspecjalizowały się w windykacji leasingobiorców. Często jest to dla nich dodatkowe źródło zarobku. Niemniej leasingodawcy rzadko kiedy zależy na zakończeniu współpracy z leasingobiorcą, nawet bardzo nieterminowym, dlatego praktycznie na każdym etapie windykacji znajdują się furtki negocjacyjne. Dobrze jest jeszcze przed pojawieniem się problemu poinformować leasingodawcę, że mogą nastąpić kłopoty z płatnościami. Jest wtedy możliwość zmiany harmonogramu, np. wydłużenia umowy.