Czy symbol PKWiU musi odnaleźć się na fakturze i w jaki sposób ustalić wymiar wypoczynkowego urlopu?

Symbol PKWiU to inaczej Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która otacza spis różnych produktów, jakie znajdują się w obiegu gospodarczym w Polsce. Mówiąc zwięźle, są to towary oraz towary, które zdołamy na terenie Polski nabyć czy też sprzedać. Kod PKWiU zdoła znaleźć się na fakturze, lecz nie zawsze jest to koniecznością.

Postanowienie w sprawie wydawania faktur wyraźnie mówi o tym, że dziś nie ma obowiązku wystawiania owego symbolu w wypadku wykonywania transakcji. Jeśli więc chodzi o wystawianie faktur, to kod pkwiu nie ma tu żadnego większego znaczenia oraz nie musimy go zamieszczać na fakturach. Jednakże wolno przytoczyć kilka wyjątków. Kod ten musimy zamieścić jeżeli usługa czy też artykuł są zwolnione z podatku. Wtenczas na fakturze musi znaleźć się kod pkwiu bądź podwalina zwolnienia z podatku – więcej w artykule.

oprogramowanie dla firmy

Autor: Kirsty Pitkin
Źródło: http://www.flickr.com

Jak odpowiednio porachować wymiar urlopu wypoczynkowego (więcej na stronie internetowej)? Na to pytanie naturalnie winien odpowiedzieć sobie wszelki chlebodawca, jaki zatrudnia pracowników. Pracownik, jaki jest zaangażowany na umowie o pracę, ma upoważnienie do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Długość urlopu zależy przede wszystkim od stażu pracy oraz od tego, czy jest to jego początkowa praca na umowę o pracę albo również kolejna.

Jeśli pracownik jest zatrudniony mniej aniżeli dziesięć lat, wówczas przysługuje mu dwadzieścia dni urlopu, jeżeli pracuje dłużej niż 10 lat – zdoła skorzystać z 26 dniowego urlopu. Do wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się całościowy czas zatrudnienia, niezależnie od przerw w świadczeniu pracy, liczy się też czas pobierania nauki.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest na inny rodzaj umowy, przykładowo umowa zlecenie a działalność gospodarcza (więcej na stronie internetowej), wówczas nie obowiązują tu nakazy dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. W przypadku pierwszej pracy na umowę o pracę, wymiar urlopu wypoczynkowego obliczany jest razem z wszelkim przepracowanym miesiącem w wymiarze jaki wynosi 1/12 wymiaru urlopu jednoletniego.