W jaki sposób mamy możliwość wypełnić PIT online?

PIT-38 to formularz przeznaczony dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W blankiecie tym rozliczymy dochody z:działalności ekonomicznej prowadzonej na osobiste nazwisko, działalności ekonomicznej prowadzonej w odmianie spółki osób fizycznych, w których płatnik jest partnerem, wynajmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy albo pozostałych umów o pokrewnym zakresie. W deklaracji okazuje się także niezwolnione z opodatkowania zyski zagraniczne, które podatnik otrzymał w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnicy którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający obniżonemu obowiązkowi fiskalnemu). Aplikacja PIT online 2014, to program z którym obliczysz i przeprowadzisz własnego PIT a sprawnie i prosto. Odliczenie przysługuje rodzicielom pełniącym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi mieszka również rodzicom tymczasowym. Z potrącenia nie mogą korzystać tym samym rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej także opiekunowie prawni w sytuacji, gdy nieletni z nimi nie mieszka. Ogromnie potrzebny program PIT online 2014, który za Ciebie przeprowadzi PIT (przeczytaj także o innych PITach – np. PIT 37 i 28 – PIT-28).

PIT-38 zaprojektowany jest przede wszystkim dla płacących podatki sprzedających albo obejmujących papiery wartościowe – obligacje, uczestnictwa, pochodne instrumenty pieniężne, wynajęte papiery wartościowe, wkłady w kooperatywach.w witrynie koszulki dziecięce z nadrukiem koszulki dziecięce z nadrukiemTen rodzaj blankietu zaplanowany jest również dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz giełdach obcych. Do blankietu jest możliwość dodać załącznik PIT/ZG, co świadczy, że na PIT-38 można też wykazać analogiczne dochody osiągnięte poza granicami Polski. Termin złożenia formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym. – poczytaj o rozliczeniu

Poza tym PIT-38 zaplanowany jest dla płacących podatki, którzy w roku podatkowym osiągnęli dochody z tytułu objęcia wkładów (akcji) w spółkach mających osobowość legalną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za udział niepłatniczy w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana fragment.