Kiedy potrzebna jest pomoc prawna

Kiedy potrzebna jest pomoc prawna

29 stycznia 2019 0 By admin
Dlaczego warto polecić radcy prawnemu przeprowadzenie procesu w sądzie?

Nie każda sprawa sądowa nastręcza uczestnictwa adwokata w charakterze reprezentanta. Jest kilka postępowań, jakie z uwagi na mało skomplikowany zakres, nie nastręczają jego udziału. Przynależy do nich z pewnością sprawa o potwierdzenie zyskania spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Bez wątpienia od tej zasady mogą być wyjątki. Radca prawny będzie nieodzowny w sprawach cywilnych, w postępowaniach pracowniczych, a na pewno w gospodarczych. Pomoc radcy prawnego w sprawach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez prawnika strony procesu oraz wykonywaniu za nią działań związanych ze sporządzaniem wszelakiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń lub innych wniosków) i co najistotniejsze, radca prawny odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania świadkom.

Tu na uwagę zasługuje również fakt, iż zaczynając od 5 maja 2012 r. zmieniły się przepisy prawa cywilnego nakładając na strony postępowania nowe, w wyższym stopniu rygorystyczne obowiązki, do których należy przedstawienie w pozwie oraz odpowiedzi na pozew wszelkich twierdzeń a także wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń oraz dowodów, chyba iż uczestnik uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w odpowiedzi na pozew albo dalszym piśmie przygotowawczym bez swej winy lub iż uwzględnienie spóźnionych stwierdzeń jak też dowodów nie wywoła zwłoki w rozpoznaniu przedmiotu sprawy czy też że występują inne nadzwyczajne warunki. Trzeba także uwydatnić, że z uwagi na zaistniałe zmiany uczestnictwo radcy prawnego w toku pierwszej instancji jest bardzo ważkie właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób prawidłowy postępowania dowodowego. Kiedy mamy ograniczone możliwości pieniężne to zawsze polecane jest zaangażowanie adwokata do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, z kolei w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do skreślenia apelacji albo kontrakcji na nią.

Trzeba też zaakcentować, iż koszt udziału radcy prawnego w procesie będą – co do zasady – zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie odpowiedniego orzeczenia. O ile szukamy prawnika na Dolnym Śląsku sugeruję wpisać w wyszukiwarkę zdanie: Wrocław radca prawny.